top of page
IMG_1684cb.jpg
triomphez37.jpg

Ve sboru VESELÉ CHVÍLE kombinujeme sborový zpěv se site specific divadlem a vytváříme hudebně-divadelní performance a inscenace v prostorách, které si zaslouží oživení. Naše skupina spojuje profesionální herce a herečky, režisérky, choreografky, tanečníky a tanečnice, hudebníky a hudebnice, zpěváky, zpěvačky, scénografky a další profesionály z různých oborů.

Během našeho působení jsme vytvořili tři autorské projekty a máme za sebou mnoho menších spoluprací a koncertů. V roce 2021 měla premiéru inscenace Veselé chvíle v životě lidu (českého) na střeše Divadla DISK. V tomto projektu jsme se inspirovali lidovými tradicemi od vynášení smrti až po pozdní letní žně, v inscenaci zazněly lidové písně i jejich úpravy.  O rok později jsme zpracovali hebrejské skladby a tradiční židovské písně. V Libeňské synagoze v Praze tak vznikl meditativní inscenovaný koncert s názvem Beracha (modlitba za dobrý odpočinek), ve které tematizujeme židovský den odpočinku šabat.  V roce 2023 vznikl náš nejnovější projekt s názvem Triomphez, který vychází z barokní estetiky a který měl premiéru v Císařském sále Trojského zámku. Skrze závěrečné sbory barokních oper nahlížíme na jednotlivce a jeho potřebu být vidět a být slyšet na úkor citovosti a lásky. 

Skupina vznikla v roce 2019 na Divadelní fakultě AMU v Praze s cílem posouvat hranice sborového zpěvu. Zakladatelkami jsou herečka a režisérka Anna Datiashvili a sbormistryně a dirigentka Veronika Holcová. Manažerkou sboru je Elisa Speváková a o scénografii a kostýmy se stará Josefína Holcová, Iva Ščerbáková a další.

 

Spolupracovali jsme s: Krajinou přílivu z.s., GHMP, AMU, ArtTakeaway, Díky, že můžem, Valdštejnská lodžie, Švestkův dvůr, Nová síť, Malá inventura, Tomáš Zahrádka, Pavel Kielberger, Vavřinec Němec, Anna Hubená, Žofie Kosová, Aid Kid, Václav Pelouch, František Holeček, Anna Mazáčková, Anna Cibulková, Anežka Kyselková, Šimon Tamaki a s dalšími.

Autoři fotografií: Anežka Pithartová, Barbora Bahlsenová, Marie Sedelmayerová, Adéla Schneiderová, William Miguel Picardo, Jiří Princ, Ondřej Vraštil

bottom of page