top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

Průvod pro Korzo Národní

Datum

17. listopadu 2022

Kromě vlastní projektové činnosti jsme se v roce 2022 podíleli na oslavách 17. listopadu 2022, kde jsme pro Korzo Národní vytvořili průvod s ikonickými revolučními písněmi.

Koncept: kolektiv

bottom of page